Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni: Pogotowie Prym, tel. 42 640-41-05 (usługi płatne przy awariach występujących w infrastrukturze po stronie lokatora)