teznie.jpg

Informacje zawarte na niniejszej stronie pobierane są bezpośrednio z programu obsługującego rozrachunki z lokatorami Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „BOTANIK”.
Jest to odzwierciedlenie danych, którymi dysponuje Spółdzielnia w zakresie ewidencji, naliczeń opłat za użytkowanie lokalu, rozliczeń księgowych, odczytów i rozliczeń mediów.

***

Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni login oraz hasło startowe do portalu. W tym celu należy zgłosić się osobiście do Spółdzielni z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Przy pierwszym logowaniu program wymusi zmianę hasła, a użytkownik stanie się jedynym uprawnionym do przeglądania swoich danych.
Zwracamy uwagę na konieczność tworzenia haseł silnych - z wykorzystaniem małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.